Birleşik Medya Haber Basın Kulübü

Hakkımızda

Basın Kulübü, Birleşik Medya Haber Ajansı Muhabirleri başta olmak üzere, Ajansımızın sosyal medya takipçileri dahil, Youtuberlar ve Gazeteciliğe meraklı olanlar ile söyleyecek sözü olan herkese açık bir platformdur.

Bu platformda üyeliği bulunan herkes kurallar dahilinde, gündem konusu açma, panoya not bırakma, anket talep etme hakkına sahiptir.

Birleşik Medya Haber Ajansının Merkezi KKTC LEFKOŞA’da bulunmaktadır. Bölgesel ofisleri ise, pandemiden bu yana Home Ofis Sistemiyle KKTC, TÜRKİYE  ve AVRUPA’da hızla yapılandırılmaktadır.

Yine KKTC, TÜRKİYE ve dünya genelinde, ulusal ve yerel basın mecralarının yayımlamış oldukları haberler önem sırasına göre seçilerek, yazarlarımız ve editörlerimizin haberleriyle birlikte birleşik medya haber ajansı sitesinde yer alır.

Birleşik Medya Haber Ajansı internet sitesi, günlük radyo yayını için alt yapı çalışmalarına devam etmektedir.

Birleşik Medya Haber Ajansının ürettiği içerikler arasında ayrıca kamuoyu yoklama anketleri de yer almaktadır.

Birleşik Medya Haber Ajansı, okurlarını yoğun reklam trafiğinden uzak tutmak amacıyla google adwords ve benzer reklam kurumları ile çalışmamaktadır. Birleşik Medya Haber Ajansı yalnızca, reklam trafiği meydana getirmeyecek, iç düzenleme reklamlara yer vermektedir.

Yayın İlkelerimiz

1lesikmedya.com, pek çok farklı konuda içerik, haber ve hizmet sunan; kullanıcısı ile interaktif bir ortamda iletişim halinde olan ve bu amaçlar doğrultusunda, belirli yayın ilkelerini benimsemiş, haber alma ve dağıtım platformudur.

1LESİKMEDYA Yayın İlkeleri, benimsediğimiz değer ve standartların ifade bulmasıdır. Buradaki ilkeler, aşağıdaki ortamların herhangi biri için, ister 1lesikmedya.com’un kendisi tarafından, isterse 1lesikmedya.com için çalışan bağımsız bir şirket tarafından yapılmış olsun, tüm 1lesikmedya.com içeriğinin hazırlayıcı ve editörlerinden beklediğimiz doğru uygulamaları kurallaştırmaktadır:

DOĞRULUK

Sitede yer alan haber ve içerikler belli oranda, ulusal ve yerel basın kaynaklarından çekilmekte olup, tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak yayınlanmaktadır. Köşe Yazarlarımızın yazılarından doğabilecek hukuki ve şahsi sorumlulukları kendilerine ait olup, site de yer alan tüm haber ve köşe yazıları okurlarımızın düzeltme ve tekzip talepleri olması halinde incelenerek haklı bulunması halinde yerine getirilecektir.

Kullanıcılarımız açısından, bilgi ve özen eksikliğimizden kaynaklanan hataları en aza indirmek ve en kısa zamanda düzeltmek hedefimizdir.

Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösteririz.

SAYGI

İçeriklerimizde hiç kimseyi; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasi görüşleri, sosyal düzeyi, toplum görüşü, cinsel yönelimi ve dini inançları açısından aşağılamamaya; çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özen gösterilmeye ihtiyaç duyan gruplara bilinçli zarar vermemeye özen gösteririz.

Dini ve ahlaki konularda, kin ve nefret yaratacak, milli birlik ve bütünlüğü bozacak yayınlara imkân vermeyiz.

Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici içerik veya haber yapmayız.

Gerçek kişileri ve/ya tüzel kişileri eleştiri adı altında aşağılayan, küçük düşüren, iftira niteliğinde ifadelere yer vermeyiz.

Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici içerik yapmaktan kaçınırız.

İçeriklerimizde veya haberlerimizde zaman zaman yer bulan, şiddet içeren suç olayların da, insanları etkileyebilecek, suça teşvik edebilecek ve özellikle de çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek detay ve unsurlara yer vermemeye dikkat ederiz.

İçeriklerimizin ve haberlerimizin, toplumun milli ve manevi değerlerine ve aile yapısına aykırı olmamasına dikkat ederiz. Toplumun en küçük birimi olan aile yapısını zedeleyecek nitelikte yayınlardan kaçınırız.

Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimseyi “suçlu” ilan etmeyiz.

KİŞİ HAKLARI

Hizmetlerimizin bütün unsurlarının, insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmasını göz önünde bulundururuz.

Özel yaşamın gizliliğine saygı duyar ve onu geçerli bir neden olmaksızın ihlal etmeyiz. Belirgin bir kamu yararı olan haller dışında özel davranışlar, haberleşme ve söyleşileri aleniyete dökmeyiz.

Kişilerin özel yaşamını, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmayız.

İzin almaksızın, başkalarının kişisel bilgilerini, fotoğraflarını içerik konusu olarak kullanmayız.

İçerik ve haberlerimizde, kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemeye özen gösteririz.

TARAFSIZLIK VE FİKİR ÇEŞİTLİLİĞİ

İçeriklerimizi, sağladığımız hizmetleri ve işlediğimiz konuları tek bir bakış açısından değil, pek çok bakış açısını katarak üretmeye dikkat ederiz.

Bu sebeple, bireysel görüşlerden ziyade, nesnel davranmaya çalışırız.

Sitemiz her ne kadar ulusal ve yerel basın kaynaklarından içerik bağlamında ana hattını oluştursa da, kullanıcılarımız da siteye katkı sağlayabilmektedir. Bu yüzden fikir çeşitliliği, farklı düşüncelerin temsili, bizim için olmazsa olmaz unsurlardan biridir.

EDİTORYAL DÜRÜSTLÜK VE BAĞIMSIZLIK

1LESİKMEDYA.com partizan çıkarlardan bağımsızdır. Kullanıcılarımız kararlarımızda siyasi ya da ticari baskıların ya da kişisel çıkarların etkili olmadığına güvenebilmelidirler.

Haberlerimizin yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı kalınması; özgürce kanaat oluşumunun engellenmemesi; haber kaynaklarının kamuoyunun yanıltılmasının amaçlandığı haller dışında gizliliğinin korunmasına önem veririz.

Başka kaynaklardan alınan, toplanan, bir araya getirilen bilgileri ve içerikleri kaynak belirtilmeksizin, yayına sunmamaya azami derecede dikkât ederiz.

Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürünü, kendi ürünümüzmüş gibi kamuoyuna sunmayız. Öncelikli hedeflerimizden biri, yaptığımız içeriklerin veya haberlerin gündemi yakalaması veya gündemi belirlemesidir. Bu sebeple, içeriklerin ana hatlarını kaybetmeden somut ve yaratıcı unsurlardan oluşmasına önem veririz.